Ruszyly zapisy do EMD 2013 + ostateczna zmiana daty zawodow!!!